VeteranAktivitetsForeningen (VAF)

VeteranAktivitetsForeningens (VAF) formål er at fremme danske veteraner, pårørende og deres børns sociale kontakter samt skabe netværk og bidrage til fællesskabets sundhed, trivsel og oplysning. Det skal ske igennem sociale arrangementer, kulturelt- og andet virke, herunder f.eks. folkeoplysende aktiviteter.
Kontakt: formand Torsten Lykke Hansen via e-mail: tlh@tlhgruppen.dk eller mobil: 2292 7373. Foreningen har oprettet en offentlig gruppe på facebook. Se den her.
Læs foreningens vedtægter her.
Læs referat fra generalforsamlingen 2017 her.

Lukket for kommentarer.