Hovedorgansitaionen for personel af reserven i Danmark

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark er interesse- og fagorganisation for alt personel af reserven i det danske forsvar inklusive Beredskabet og Hjemmeværnet.

Læs mere her: www.hprd.dk
Kontakt
E-mail: hprd@hprd.dk
Tlf.: 3314 1601

Vedtægter: www.hprd.dk/om-hprd/vedtaegter/

Lukket for kommentarer.