Soldaterforeningers Danske Landsråd (DSL)

DSL har til formål at varetage og koordinere samarbejdet mellem 23 tilsluttede landsforeninger med 31.600 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i hæren. Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold i øvrigt med tilknytning til det danske forsvar.
Læs mere her: www.soldater.dk
Kontakt landsrådssekretæren på mail: landsraad@soldater.dk eller på tlf.: 40 76 67 73

Lukket for kommentarer.