Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen. Støtte kan endvidere ydes til pårørende. Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål (§3 i Soldaterlegatets fundats). Soldaterlegatet indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: www.soldaterlegatet.dk 
Kontakt: Sekretariatschef Thore Clausen via e-mail: tc@soldaterlegatet.dk eller soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk
Tlf.: 31 37 39 60, mandag – torsdag klokken 10.00-12.00
Læs Soldaterlegatets fundats og årsrapporter her.

Lukket for kommentarer.