Formålet med Frivilligt Veteranforum

Frivilligt Veteranforum blev etableret i 2014 med det formål at varetage fælles interesser, bistå med løsningen af fælles opgaver, styrke samarbejdet samt muliggøre udveksling af erfaringer med det formål at bidrage til løsning af de særlige problemer og udfordringer, veteraner og deres pårørende i Danmark kan stå overfor.

Frivilligt Veteranforum varetager sine opgaver gennem fællesmøder, som afholdes to gange årligt. Hvert medlem af Frivilligt Veteranforum udpeger repræsentant/er til fællesmøderne og kan i tilfælde af forfald anmelde substitut/er.

Som medlem af Frivilligt Veteranforum kan optages frivillige organisationer og foreninger, der arbejder med de i vedtægterne stk. 1. nævnte opgaver.

Foreninger, der er tilsluttet en landsdækkende paraplyorganisation, repræsenteres af denne.

Anmodning om optagelse i Frivilligt Veteranforum sker i følge vedtægterne.

Læs mere her: Vedtægter

Lukket for kommentarer.