Aprilmøde i Frivilligt Veteranforum

Kære alle medlemmer af Frivilligt Veteranforum

Forårets møde i Frivilligt Veteranforum er fastsat til tirsdag den 24. april 2018 kl. 10.00 – 14.00 på KFUMs Soldatermission i Fredericia.

Tilmelding og punkter til dagsorden:
I bedes tilmelde/framelde jer mødet samt sende eventuelle punkter, I ønsker at føre på dagsordenen, senest fredag den 6. april 2018 til Marie Tanggaard fra Soldaterlegatet på e-mail: mt@soldaterlegatet.dk.

I kan læse referat af seneste møde den 7. november her.

De bedste hilsner

Soldaterlegatet
Koordinator af Frivilligt Veteranforum
E-mail: soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk
Tlf.: 31 37 39 60

Referat af mødet den 7. november

Kære alle

Hermed referat af seneste møde den 7. november 2017 i Frivilligt Veteranforum:
 Læs referatet her

På mødet blev der talt om VETC’s oversigtskort over, hvor veteranerne bor – opdelt på kommuner. Kortene finder I på VETC’s hjemmeside:
http://veteran.forsvaret.dk/Omos/sporgsmal/Pages/default.aspx

Der findes tre typer:

  • Se kort over fordeling af veteraner pr kommune.
  • Se kort over veteraner, der er ansat i Forsvaret, pr kommune.
  • Se kort over veteraner, der har forladt Forsvaret, pr kommune.

Ovenstående er opdateret pr. juni 2017.

Vel mødt til næste møde i foråret 2018.

Med venlig hilsen

Koordinator for Frivilligt Veteranforum (Soldaterlegatet)

Møde i Frivilligt Veteranforum

Kære alle medlemmer af Frivilligt Veteranforum

Efterårets møde i Frivilligt Veteranforum er fastsat til tirsdag den 7. november 2017 kl. 10.00 – 14.00 på Veterancenteret i Ringsted.

Tilmelding og punkter til dagsorden:
I bedes tilmelde/framelde jer mødet samt sende eventuelle punkter, I ønsker at føre på dagsordenen, senest fredag den 20. oktober 2017 til Marie Tanggaard fra Soldaterlegatet på e-mail: mt@soldaterlegatet.dk.

De bedste hilsner

Soldaterlegatet
Koordinator af Frivilligt Veteranforum
E-mail: soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk
Tlf.: 31 37 39 60

 

Referat af møde den 3. maj 2017

Hermed referatet af seneste møde den 3. maj 2017 i Frivilligt Veteranforum:

Læs referatet her

Mødet blev afholdt over to dage, hvoraf den første dag bød på oplæg og diskussion om emnet ‘lokal netværksdannelse’: Major og chef for Garnisonsstøttelementet ved Trænregimentet Flemming Amdisen fortalte først om etableringen af Nordjysk Veteranforum. Dernæst holdt de to veterankoordinatorer Kim Andersen og Allan Kühne Nielsen oplæg om etableringen af Sønderjysk Veteranforum.

Veterancentret bad os videregive information om en ny uddannelse af frivillige, de tilbyder. Det kan I læse mere om her: http://veteran.forsvaret.dk/frivillige/Pages/Uddannelse.aspx

Vel mødt til næste møde i efteråret 2017.

Med venlig hilsen
Koordinator for Frivilligt Veteranforum (Soldaterlegatet)

Veteraner og Pårørende Undersøgelse

Danmarks Veteraner er blevet spurgt af Lai Sørensen, om vi vil være med til at brede en undersøgelse ud blandt vore medlemmer og andre veteraner og pårørende til veteraner. Det gør vi ved at lægge en introduktion, herunder, ud om undersøgelsen, og linke til selve undersøgelsen.

Her har du nu endelig mulighed for at komme af med dine gode ideer til forbedringer indenfor veteranarbejdet. Det tager 5 – 10 min at besvare skemaet, der er anonymt. Undersøgelsen vil vare én uge fra d.d., hvorefter det lukkes.
God fornøjelse og tak for initiativet til Lai Sørensen.

AFGRÆNSNING: DENNE UNDERSØGELSE ER UDELUKKENDE MÅLRETTET MOD VETERANER OG PÅRØRENDE.

Intentionen med denne kvantitative undersøgelse, er at få et overblik over, om de eksisterende veteraninitiativer møder Danmarks veteraners behov.
Formålet med undersøgelsen er at se, om der er behov, der ikke bliver dækket i det danske veteranmiljø.
NB! Alt er anonymt, personlige oplysninger vil ikke blive videregivet, og data vil kun blive anvendt og behandlet i et fagligt regi.

Baggrundsviden om mig:
Mit navn er Lai Sørensen, og jeg har tilbragt i alt 12 år i forsvaret, fordelt henholdsvis i Flyvevåbnet med 1 kort tur til Afghanistan. Efterfølgende overflyttede jeg til GHR med en udsendelse med ISAF 9 med C-Coy i 2010. Herefter overflyttede jeg igen, denne gang til IGR i 2011, med endnu en udsendelse med ISAF 16 i 2013/2014. Jeg startede på Civil Uddannelse på Kaospiloterne i August 2014.

Du kan deltage i undersøgelsen ved at gå ind på dette LINK

Majmøde i Frivilligt Veteranforum

Næste møde i Frivilligt Veteranforum bliver et to-dages møde på Aalborg Kaserne, hvor vi den første dag skal høre tre oplæg og efterfølgende spise middag sammen. På andendagen afholder vi det ordinære møde i Frivilligt Veteranforum.

Datoen for mødet er den 2.- 3. maj 2017.

Se progammet og hvordan du tilmelder dig via dette LINK. Her kan du også læse referatet fra seneste møde.

Husk samtidig at tilmelde dig mødet, hvis du er medlem af Frivilligt Veteranforum. Sidste frist for tilmelding er 6. april.

Med venlig hilsen

Koordinator af Frivilligt Veteranforum (Soldaterlegatet)

Hvordan findes de rigtige tilbud til vore veteraner?

Der er i dag en lang række offentlige og private tilbud til vore veteraner. Det er svært at danne sig et overblik over, hvilke tilbud der er, og hvor geografisk tilbuddene findes. Danmarks Veteraner har taget initiativ til at skabe et sådant overblik, ved at oprette et interaktivt kort, hvor alle aktører på veteranfronten kan få registreret deres tilbud. Danmarks Veteraner garanterer ikke for kvaliteten af de enkelte tilbud. Tilbud der ikke har en fysisk adresse, registreres geografisk i Kattegat.

Oversigt over veterancafeer

Kortet er tænkt som en hjælp til den enkelte veteran, kommunens veterankoordinator og andre der rådgiver veteraner.

Kortet er ikke færdigt og det bliver det aldrig, da nye tilbud opstår og andre lukker ned. I øjeblikket bliver der tastet data ind, men Danmarks Veteraner har ikke kendskab til alle tilbud, så derfor opfordrer vi til, såfremt du kender til tilbud, og disse ikke vises på kortet, at kontakte WEBMASTEREN på mail og oplyse om disse. Oplysninger skal indeholde følgende oplysninger, oplysninger mærket med * skal anføres:

  • Navn på tilbud (organisation m.v.)
  • Adresse*
  • Kontaktinformation (telefon, mail)*
  • Hjemmeside
  • Profil på socialt medie (Facebook, Twitter m.fl.)

Kun ved at arbejde sammen, kan vi sikre de bedste forhold for de af vore veteraner, der trænger til hjælp.

Du kan læse mere ved at trykke på billedet af kortet ovenfor.

Krigsveteraner i det (Fag)grønne

Dato

6. mar. 2017

Er du veteran? Er du gået lidt i stå personligt og professionelt?  Kan du lide skov, natur og friluftsliv? Så har Skovskolen, Københavns Universitet et ti ugers kursus til dig. Kurset bygger på succesen og erfaringerne fra pilotprojektet af samme navn, som Skovskolen holdt i første halvdel af 2016.

Formål med kurset

Veteraner i det (fag)grønne er et uddannelses- og beskæftigelsesafklarende kursus, der henvender sig til veteraner, der er interesseret i at uddanne, arbejde eller opkvalificere sig inden for natur og friluftsliv. På kurset opnår du kompetence indenfor den faggrønne  sektor som skovbrug, naturpleje, naturforvaltning og friluftsliv.

Desuden indeholder kurset et afklarende forløb med personlig og professionel udvikling med henblik på at styrke dine fremtidige muligheder for uddannelse eller arbejde i den faggrønne sektor.

Målgruppen

Kurset er udelukkende for personer, der har været udsendt i international mission for Danmark, og som er motiveret for uddannelse, efteruddannelse eller arbejde i den faggrønne sektor. Du skal kunne afsætte de 10 uger til at deltage i projektet, samt være på en del ture med overnatning i kursusperioden.

Interesseret?

Tag kontakt til kursusleder Niels Blok, der selv er veteran, og tilkendegiv din interesse eller spørgsmål. Direkte telefon 3533 4836, mobil 2084 1212, e-mail: nbl@ign.ku.dk

Mere information i invitation/program nedenfor, om hvornår de 5 moduler løber.

Invitation / program

Download invitation

Varighed

10 uger

Tilmeldingsoplysninger

Kurset er et betalingskursus og kræver typisk en aftale om betaling med kommune, jobcenter eller anden myndighed. Pris per deltager er kr. 75.000, hvilket inkluderer kost, logi, ture, materiale og undervisning i kursets ti uger.
Derudover skal du sende en motiveret ansøgning på maks. en A4 side til Niels på nbl@ign.ku.dk, hvor du beskriver dig selv, og hvad du vil bruge kurset til fremadrettet. Husk at inkludere kontaktoplysninger.

Ugens presseklip for veteraner. Uge 50/2016

Som noget nyt, forsøger Danmarks Veteraner og Veteranstøtten at samle presseklip og udgive disse ugentligt. Det har til formål at styrke veteranernes kendskab til, hvad der rør sig i samfundet og i nyhedsmedierne på veteranfronten. Nedenfor har du en række artikler fundet ved søgning på internettet. Du kan læse artiklerne ved at klikke på linket i overskriften.

Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle nyheder.


Ingen erstatning til veteraner: ‘Krigen var ikke farlig nok’

Kilde: Ekstrabladet 14. december 2016

Adskillige danske veteraner med PTSD kan ikke få erstatning, fordi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mener, at de ikke har været udsat for stor nok fare.

De danske politikere har adskillige gange sendt danske soldater i krig ude i verden.

Men hvis soldaterne vender tilbage til Danmark med skader på psyken, kan de se frem til endnu en kamp. Ikke mod en bevæbnet fjende, men mod det danske system.

For selvom speciallæger konkluderer, at veteranernes oplevelser i krig har været traumatiserende nok til at udløse ptsd, oplever adskillige at få afvisning på udbetaling af arbejdsskadeerstatning, fordi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der er en del af den offentlige pensionsgigant ATP, ikke anerkender veteranernes oplevelser i krig som farlige nok.

Minister: Afviste arbejdsskader skal undersøges

Kilde: dinARBEJDSSKADE.dk 14. december 2016

Hundredvis af ambulancereddere, politibetjente, brandmænd og veteraner med psykiske skader bliver afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bebuder nu en større gennemgang af arbejdsskadeområdet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at Ekstra Bladet lørdag skriver, at hundredvis af ambulancereddere, politibetjente, brandmænd og veteraner med psykiske skader bliver afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der håndterer udbetaling af erstatninger for arbejdsskader.

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

kilde: Pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 16. december 2016

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

I alt fire kommuner er blevet udvalgt til en forsøgsordning, der skal give danske veteraner en hjælpende hånd, når de vender tilbage til deres lokalsamfund. Thisted, Skive, Fredericia og Faaborg-Midtfyn får til sammen 6 mio. kr. til etableringen af lokale aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende.

Støtte til aktivitetssted for veteraner

Kilde: Nordjyske.dk 16. december 2016

Projektet “Hånd i hånd – et aktivitets- og mødested for veteraner” bliver tildelt 2.850.000 kroner.

THY: Thisted Kommune får med 2.850.000 kroner del i de midler, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udmønter til bedre integration af veteraner i lokalområder.

Flere penge til hjemvendte veteraner i Thisted

Kilde: TV2 Nord 16. december 2016

Regeringen har uddelt seks millioner kroner til forsøg med bedre integration af veteraner. De penge får blandt andet Thisted Kommune del i.

Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner i Fredericia

Kilde: Lokalavisen Fredericia 16. december 2016

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder, bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune får del i de midler, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udmønter til bedre integration af veteraner i lokalområder.

Helt konkret starter aktivitetshuset Depotgården et projekt med inddragelse af veteraner. I projektet udvikles der sociale og kulturelle tilbud til veteraner og pårørende, der supplerer eksisterende tilbud i Depotgården. Samtidig er målet, at gøre veteranerne mere synlige bl.a. gennem udarbejdelse af kulturelle og udadvendte aktiviteter i området.

Fynske soldaterveteraner får mødested i nedlagt midtfynsk fabrik

Et nyt mødested for tidligere soldater på den gamle Polymere-fabrik i Årslev skal give fynske krigsveteraner en hjælpende hånd med at komme tilbage til deres lokalsamfund.

Årslev: Fynske krigsveteraner skal have bedre muligheder for at mødes.

Derfor har den nye transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen uddelt i alt seks millioner kroner til at etablere mødesteder og sociale tilbud som en del af en forsøgsordning. Af de midler går 1,7 millioner til Faaborg-Midtfyn Kommune.


Satspuljemidler skal matche veteraner og virksomheder

Kilde: Dansk Handelsblad 15. december 2016

Cabi, der hjælper virksomheder og jobcentre med at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i job, har fået 38,6 mio. fordelt over fire år fra satspuljen.

Videns- og netværkshuset Cabi har fået 38,6 mio. fordelt over fire år fra Satspuljen.

Cabi, der er en non profit-organisation, formidler rådgivning og viden til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis kan få succes med at ansætte og fastholde eksempelvis mennesker med fysiske eller psykiske handicap, sociale problemer eller sygdom.


Ny bog om danske kampvognssoldater i Afghanistan støtter rekreationshjemmet i Holstebro

Kilde: MinByStruer.dk 13. december 2016

Når den første bog om den danske kampvognsindsats i Afghanistan udgives, så går et større beløb til rekreationshjemmet i Holstebro til glæde for veteraner.

Den første bog om de danske Leopard kampvognes indsats i Afghanistan.

Bogen er den første af sin slags. En bog om den danske kampvognsindsats i Helmand provinsen i Afghanistan. Bogen har fået titlen ”Danish Leopards in Helmand – from the crew´s perspective” og er på engelsk. Den er skrevet af forfatter Thomas Antonsen. Bogen er blevet udarbejdet på baggrund af interviews med omkring 40 besætningsmedlemmer fra Jydske Dragonregiment, der alle har bidraget med historier fra deres tid i Helmand.