Mødeindkaldelse

Næste møde afholdes således:

Dato:
2. og 3. maj 2017

Tid:
Klokken 14.30

Sted:
Auditoriet på Aalborg Kaserne
Gammel Høvej 34
9400 Nørresundby

Tilmelding:
-Seneste tilmelding til mødet er 6. april 2017 af hensyn til bestilling af overnatning og forplejning.
-Tilmelding sker til Marie Tanggaard på mail: mt@soldaterlegatet.dk  OG ved at overføre et deltagergebyr på 260 kr. til Veteranstøttens konto. Deltagerprisen dækker over: 1 x middag, 1 x overnatning, 1 x morgenmad og 3 x mødekaffe.
-Veteranstøttens konto: reg.nr: 0040 kontonummer: 348 773 5816.
-Du er først endelig tilmeldt, når deltagergebyret er modtaget.

Program:
Tirsdag 2. maj
Kl. 14.30: Indskrivning, kaffe
Kl. 15.00: Velkomst og introduktion til emnet ”lokal netværksdannelse”
Kl. 15.15: Oplæg om etablering af Nordjysk Veteranforum v/major Flemming Amdisen, Chef for Garnisonsstøttelementet ved Trænregimentet
Kl. 15.45: Oplæg om etablering af Sønderjysk Veteranforum
Kl. 16.15: Kaffepause
Kl. 16.45: Spørgsmål og debat
Kl. 17. 30: Afslutning
Kl. 18.30: Fælles Middag
Onsdag 3. maj
Kl. 8.30: Morgenmad
Kl. 9.15: Ordinært møde i Frivilligt Veteranforum: Dagsorden for mødet fremsendes senest 2 uger inden mødet. Send gerne forslag til dagsordenen
Kl. 12.00: Mødet afsluttes

 

Lukket for kommentarer.