En million kroner til veteranprojekt

FRILUFTSLIV

En bevilling fra Den sociale naturpulje gør det muligt at øge trivslen hos socialt udsatte krigsveteraner. Det skal ske gennem friluftsaktiviteter i grønne omgivelser.

Jotunheimen. Foto: Niels Blok

Forskning viser, at friluftsaktiviteter og grønne omgivelser står stærkt i soldater og veteraners kultur og almene bevidsthed. Naturen tilbyder gode, varierede og direkte oplevelser inden for en overskuelig ramme, som især har vist sig at kunne styrke muligheden for øget livskvalitet for krigsveteraner, der har svært ved at finde tilbage til en meningsgivende hverdag.

Derfor har Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling under Københavns Universitet foreslået en række friluftsrelaterede projekter for socialt udsatte krigsveteraner. Projekter, som takket være Den sociale naturpulje nu kan blive til virkelighed.

”Vi ønsker med kurser og forskning at styrke veteranernes selvstændighed, så de får nemmere ved at mestre livet, ” fortæller leder af Videncentret Mette Aaskov Knudsen. ”Kurserne skal både være for veteranerne selv og for de mange frivillige og fagpersoner, der har med veteranerne at gøre. Den medfølgende forskning skal sikre, at vi til stadighed bliver klogere på veteraners oplevelser i og udbytte af et aktivt ophold i naturen, så vi fremadrettet kan målrette aktiviteterne bedre. ”

Lettere overgang til det civile liv

”Det glæder os, at donationen fra Den sociale naturpulje nu gør det muligt at igangsætte disse aktiviteter. Veteraner som samfundsgruppe er et relativt nyt fænomen i Danmark, og jo mere viden vi får om, hvad der bedst støtter veteranerne i livet efter deres militære karriere, des flere kan vi forhåbentlig hjælpe til en lettere overgang til det civile liv, ” siger Mette Aaskov Knudsen.

Dele af kurser og projekter bliver til i samarbejde med De Blå Baretter og Veteranstøtten. Overordnet koordinator fra Videncentret er fagkonsulent og veteran Niels Overgaard Blok, som kan kontaktes på nbl@ign.ku.dk.

Inger Støjberg giver 6 millioner til krigsveteraner

Kommunerne kan nu søge midler til at etablere aktivitets- og mødested for krigsveteraner og deres pårørende i kulturhuse.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver nu kommuner med igangværende områdefornyelser en enestående chance for at skabe et brobygningsprojekt mellem lokalsamfundene og veteraner, der vender hjem fra krig. Kommunerne kan søge penge til at etablere lokaler og sociale tiltag til aktivitets- og mødested for veteraner og pårørende. Pengene gives i forbindelse med indsatsen omkring områdefornyelse under byfornyelsesloven, der sigter efter at forbedre fysiske, sociale og kulturelle tiltag, hvor lokale kræfter inddrages.

Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg siger:

”Kommunerne har nu en unik mulighed for at skabe aktiviteter drevet af lokale kræfter, hvor også veteraner og deres pårørende kan komme både før og efter, de har været udsendt. Vi har her at gøre med soldater, der har ydet en stor indsats for Danmark, og det har vi i regeringen meget stor respekt for. Men vi er også bevidste om, at det kan have konsekvenser for den enkelte soldat og de pårørende at være udsendt, og derfor sætter vi nu det her initiativ i søen. Det tror jeg, at alle vil få gavn af samtidig med, at udvalgte lokalområder får et løft”.

Den nye mulighed adskiller sig fra tidligere initiativer ved at være langt mere forankret i lokalsamfundet. Det vil give veteranerne chancen for at dyrke fællesskab, interesser og få tryghed hos den omkringliggende by, borgere og erhverv. Oberst Jette Albinus, der er chef for Veterancenteret i Danmark, der står for veteranindsatsen i Danmark, hilser initiativet velkommen:

”Generelt føler hovedparten af veteranerne sig mere beriget end belastet af deres tid som udsendt. Her vil de få en ramme til fortsat at dyrke det kammeratskab, de har haft som udsendte soldater. Men der er også nogen, der kommer hjem med psykiske, sociale og fysiske vanskeligheder, og her vil et kulturhus drevet af lokale kræfter skabe en brobygning, så veteranerne og deres pårørende føler sig som en del af lokalsamfundet”.

Det forventes, at 3-6 kommuner vil blive udvalgt til projektet, og det vil foregå på forsøgsbasis.

Fakta

Kommunerne har hvert år mulighed for at få penge til byfornyelse. I år afsættes 6 mio. kr. til at styrke lokale initiativer, der tilgodeser behov for mødesteder for veteraner og deres pårørende i forbindelse med kulturhuse.

De kommuner, der er i gang med at gennemføre områdefornyelse, har mulighed for at søge en pulje med yderligere 6 mio. kroner til etableringen af lokaler og aktiviteter for veteraner og pårørende i kulturhuse.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2016.

Læs mere om puljen

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, prh@uibm.dk

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, san@uibm.dk

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, mta@uibm.dk

For yderligere oplysninger

Specialkonsulent Tine Faarup, Byfornyelse, tlf. 41 71 78 56, tfa@uibm.dk

Natur og Sundheds konference for krigsveterangruppen

Forsvarets Veterancenter og Videncenter for Friluftsliv & Naturformidling, Københavns Universitet, inviterer til konference om natur og sundhed for veteraner. Konferencens formål er at skabe et tværfagligt rum, hvor deltagere og oplægsholdere deler ny og eksisterende viden om veteranernes udfordringer og behov.

Konferencen henvender sig til myndigheder, forvaltere, forskere, sundhedspersonale, socialrådgivere, frilufts- og naturvejledere, foreninger samt frivillige og private organisationer med interesse i veteranområdet.

Læs invitation på dette LINK

 

 

Samarbejde er vejen frem!

Af Tina B. Kristensen, formand for Veteran Oasen

I det nordjyske sker der ting og sager på veteranområdet.

Her har en gruppe fra fire forskellige organisationer sat sig sammen for at diskutere mulighederne for samarbejde. De fire organisationer er KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg, De Blå Baretter Limfjorden og Veteran Oasen.

Det nye samarbejde har indtil videre ført til, at der nu oprettes et fælles projekt, som kaldes Veterancafé Nord. Caféaftnerne afholdes på skift primært tre steder nemlig på KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg og i Veteran Oasens lokaler på Godthåbsgades Skole i Nørresundby. Derudover kan enkeltstående arrangementer afholdes i De Blå Baretters lokale på Aalborg Kaserner.

Caféaftnerne afholdes i første omgang i en forsøgsperiode en gang om måneden, og den første aften afholdes på KFUM hjemmet d. 21. januar kl. 17 – 20. Arrangementerne er åbne for alle slags veteraner med pårørende. Soldater, politi, læger, sygeplejersker, nødhjælpschauffører m.fl., som måtte have været udsendt til konfliktområder.

Følg med på Facebookgruppen ”Veterancafé Nord” hvor de kommende arrangementer slås op.

Udover samarbejdet om caféen, arbejdes der også på at afholde en sommerlejr for veteraner og deres familie i det nordjyske i juli 2016.

”Vores formål er, at hjælpe og støtte så mange veteraner som muligt. Herudover tror vi på, at det nye samarbejde giver en større og bredere berøringsflade”